Mój pomysł

" Kobieta rodzi się gwiazdom podległa i kwiatom. "

Juliusz SłowackiBo pomysł był taki... Ważne są dla mnie kwiaty, jak i ludzie. I w takim świecie żyję - pomiędzy kwiatami, które kocham, sztuką feng-shui, a spotykanymi osobami, którym ten świat staram się (w miarę moich możliwości) uczynić piękniejszym.

W kwiaciarence zawsze jest nastrojowa muzyka, którą wrażliwi ludzie, podobnie jak kwiaty chłoną z radością...